Srijeda, 08 Ožujak 2017 13:38

Proglašenje dobitnika nagrade "Stjepko Težak"

 

2. ožujka 2017. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj objavljeni su pred javnim bilježnikom rezultati Međunarodnog natječaja za kratku ljubavnu priču "Moje drago serce".
Natječajno povjerenstvo:
1. Prof.dr.sc. Julijana Matanović, sveučilišna profesorica na Filozoskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica stručnog povjerenstva
2. Prof.dr.sc. Dubravka Težak, sveučilišna profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, članica povjerenstva
3. Jasmin Imamović. dipl.iur., književnik, gradonačelnik grada Tuzle, Bosna i Hercegovina
predalo je rezultate rangiranja najboljih priča pod zaporkama, a pred javnim bilježnikom i uz prisutnost gradonačelnice Grada Ozlja, ravnatelja gradskih ustanova i građana grada Ozlja, otvorene su kuverte sa zaporkama nagrađenih i pohvaljenih autora kratkih ljubavnih priča.

NAGRAĐENE PRIČE:
1. ISPOVIJED OCA VJEKOSLAVA (ALOISIUSA), REDOVNIKA PAVLINA / Danila Linić
2. MIRIS DIVLJE NARANČE / Senka Čorak
3. KAO SNIJEG / Marija Dukić

POHVALJENE PRIČE:
1. SRETAN KRAJ / Snježana Babić Višnjić
2. VJEŠTICA / Marin Pelaić
3. AKVARELI SMRTI / Igor Ivko
4. VRISAK / Kamuel Efojo / Radojka Rajić (Kamuel Efojo je pseudonim autora koji ne želi da se otkrije njegov identitet)
5. MOJE DRAGO SERCE/ Ivana Adlešić Pervan
6. MOJE DRAGO SERCE / Erik Matejak
7. SKRIVENA U LOPOČIMA / Ljiljana Matković