Pristup informacijama

Pristup informacijama

 

Izjava o pristupačnosti

 

Obavijest o zaprimanju e-računa

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravila privatnosti
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama: NN 25/13, 85/15
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: NN 12/24
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Sukladno obvezi iz odredbe članka 10. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj imenovala je službenika za informiranje:
Bogdan Bošnjak, mag. paed. et mag. bibl.
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Kolodvorska 1/A, 47280 Ozalj
telefon: 047/732-167
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

 

Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2023. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2022. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2021. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2020. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2019. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2018. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2017. godinu
Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2016. godinuPRAVNI AKTI
Statut - pročišćeni tekst (2023.)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj (2.2.2023.)

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
2023.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2023. - drugi ispravak 
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. - drugi ispravak
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. - drugi ispravak
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - drugi ispravak
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2023. - ispravak 
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. - ispravak
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. - ispravak
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2023.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

2022.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2022. - ispravak
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. - ispravak
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ispravak
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2022.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
2021.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2021.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021.

2020.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
2019.
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2018
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2017
Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12.2017.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Financijska izvješća mogu se pregledati i na web stranicama Grada Ozlja.

 

 

Financijski plan za 2024. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2024. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu


Na vijeću Grada Ozlja 28.11.2023. došlo je do izmjena obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika i usklađenja s I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.:
Obrazloženje

................................................

 

Financijski plan za 2023. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata u 2023. godini
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu
III. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženje III. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

................................................

Financijski plan za 2022. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2022. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu

................................................

Financijski plan za 2021. godinu
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. godinu
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

................................................

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu

................................................


Obavijest glede sukoba interesa kod postupaka javne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave 2020.
Plan nabave 2021.
Plan nabave 2022.
Plan nabave 2023.
Plan nabave 2024.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za radove na dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za radove na dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

................................................

Evidencija ugovora 2019.
Evidencija ugovora 2020.
Evidencija ugovora 2021.
Evidencija ugovora 2022.
Evidencija ugovora 2023.

................................................

Popis narudžbenica 2022.
Popis narudžbenica 2023.