Utorak, 22 Rujan 2020 10:26

Izjava o pristupačnosti

 Izjava o pristupačnosti

 

 

Opći dio

 

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj koje se nalazi na adresi http://www.gkc-ivanabelostenca.hr/.

 

Status usklađenosti[1]

 

Mrežno sjedište http://www.gkc-ivanabelostenca.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj - pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni sa Zakonom

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

    a. neusklađenosti sa Zakonom

- mrežno mjesto nije prilagođeno za prikaz i korištenje na pokretnim uređajima

- neke ikone, slike i poveznice nisu popraćene alternativnim tekstom

- slabiji kontrast podloge i teksta u nekim dijelovima mrežnog mjesta

- nepoželjne varijacije u obliku, veličini i boji fonta u nekim dijelovima mrežnog mjesta

- mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku

- pojedine slike na mrežnom mjestu ne sadrže tekstualni opis sadržaja i funkcije slike

- nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi

- navigacija mrežnim mjestom otežana je na pojedinim dijelovima mrežnog mjesta zbog neadekvatno pozicioniranih slika

 

b. nerazmjerno opterećenje

-          za neusklađenosti navedene pod točkom a), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj poziva se na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona

 

        c. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca Ozalj.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 


[1]Zakon definira mogućnost provođenja procjene i utvrđivanja nerazmjernog opterećenja za provedbu.

Ako tijelo javnog sektora, a temeljem procjene iz stavka 1. članka 8. Zakona, utvrdi da bi ispunjenje zahtjeva iz članka 6. Zakona za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti.

U tom slučaju, tijelo javnog sektora dužno je u izjavi o pristupačnosti iz članka 9. Zakona objasniti dijelove zahtjeva pristupačnosti s kojima se nije moglo uskladiti i, ako je primjereno, predvidjeti drugi način pristupa sadržaju.